شرایط دریافت خدمات
- متقاضیان دارای چک برگشتی و اقساط معوق تا زمان تسویه حساب بانکی، نمی توانند از خدمات دریافت کارت خرید از فروشگاه های کوروش استفاده نمایند.
- امکان ویرایش اطلاعات در سامانه مقدور نمی باشد،اطلاعات درج شده، به منزله ثبت نام نهایی است و مسئولیت آن بر عهده متقاضی می باشد.